První návštěva

První návštěva zahrnuje:

  • RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ
  • KLINICKÉ VYŠETŘENÍ
  • FOTODOKUMENTACE
  • LÉČEBNÝ PLÁN

První návštěva je pro nás velmi důležitým okamžikem. Jde o první krok v budování důvěry mezi pacientem a lékařem, současně je pacient seznámen se svým individuálním léčebným plánem a s filosofií péče na naší klinice.

První návštěva

Po vyplnění dotazníku je v této zhruba hodinové návštěvě provedena série rentgenových vyšetření, které poskytují často cenné a klíčové informace. Následně je provedeno klinické vyšetření s fotodokumentací případných problémů pomocí intraorální kamery. Všechny tyto informace jsou zohledněny při vytvoření léčebného plánu a vše je na závěr prodiskutováno spolu s pacientem.